Menü

Hesap Oluştur

Hesabınızı başlatın ve üye olmanın tüm avantajlarını yakalayın

İnternet sitemize üye olmakla; Türk Hukuk kuralları çerçevesinde sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

 

İşbu sözleşme internet sitesinin kullanımı ile ilgili siteyi kullanan tüm taraflara hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

 1. MADDE – TARAFLAR 
  1. İşbu kullanıcı ve üyelik sözleşmesi (Sözleşme)  www. fenumi.com alan adlı internet sitesi (İnternet Sitesi) ile mobil uygulama üzerinden ulaşılabilen Siteye (Site) üye olan ve site yahut platform üzerinden işlem yapan tüm kullanıcılar (Kullanıcı) ile merkezi Fenerbahçe Mah. İgrip Sk. No: 13 İç Kapı No: 1 Kadıköy İstanbul adresinde kain Göztepe Vergi Dairesi  1020272604 Vergi No.lu Hande Hicran Atila şahıs şirketi  (FENUMİ) arasında akdedilmiştir.
  2. Site ‘de yer alan ve/veya Portal’ın kullanımı kapsamında Kullanıcı tarafından siteye girildiği andan itibaren uyulması gereken ve zaman zaman FENUMİ tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilen İnternet Sitesi ve Site üzerinden Kullanıcının erişimine hazır bulundurulan politika, kural ve uygulamalar (Kurallar), Sözleşme'nin ekleri Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.
    
 2. MADDE- TANIMLAR
  1. FENUMİ; Sitenin işleticisi işbu Sözleşme'nin tarafı olan Hande Hicran Atila ünvanlı şahıs şirketini ifade eder.
  2. Ürün (ler ) :  Site ve internet sitesine FENUMİ tarafından Müşterilere kiralanmak/satmak üzere teşhir edilen kiralanabilecek, satılabilecek taşınır eşyayı ifade etmektedir.  (Giyim, ayakkabı, el çantası ve aksesuar).
  3. Mesafeli Kiralama Sözleşmesi; Site üzerinden listelenen ürünlere ilişkin olarak doğrudan ve sadece Kullanıcı ile Müşteri arasında Site üzerinden veya çevrimiçi şekilde akdedilen Ürün Kiralama Sözleşmesini ifade eder.
  4. Mesafeli Satım Sözleşmesi: Site üzerinden listelenen ürünlere ilişkin olarak doğrudan ve sadece Kullanıcı ile Müşteri arasında Site üzerinden veya çevrimiçi şekilde akdedilen Ürün Satım Sözleşmesini ifade eder.
  5. HİZMET BEDELİ; FENUMİ tarafından Kullanıcılara Site üzerinden verilen kiralamaya aracılık hizmetleri karşılığında Site üzerinden Kullanıcılara duyurulacak/bildirilecek ve Kullanıcı tarafından FENUMİ'ye ödenmek zorunda olan komisyon ile ek hizmetlerin bedelini ifade eder.
  6. İÇERİK: Sistemde yer alan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazılı ve işitsel imgeleri ifade eder.
  7. İNTERNET SİTESİ:  www.fenumi.com alan adlı internet sitesini ifade eder.
  8. IYZICO: Site üzerinden çevirim içi güvenli ödeme hizmetlerini sağlayan IYZİCO ödeme Hizmetleri A.Ş ünvanlı şirketi ifade eder.
  9. MÜŞTERİ: Site üzerinde listelenen bir ürünü kiralayan / satın alan nihai tüketiciyi ifade eder.
  10. KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ifade eder.
  11. KULLANICI: FENUMİ.com alan adlı internet sitesi veya mobil cihazlara indirilen özgün bir uygulama üzerinden ulaşılabilen Site ’ye üye olan ve işbu Sözleşme’nin tarafı olan gerçek kişiyi ifade eder.
  12. KURALLAR: Site ‘de ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan ve Site ’nin kullanımı kapsamında Kullanıcı tarafından uyulması gereken ve zaman zaman FENUMİ tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilen tüm politika, kural ve uygulamaları ifade eder.
  13. SİTE; FENUMİ.com alan adlı internet sitesi veya mobil cihazlara indirilen özgün bir uygulama üzerinden ulaşılabilen, FENUMİ tarafından Kullanıcılara çevrimiçi ürün kiralama/satım hizmetlerinin sunulduğu Site ı ifade eder.
  14. SÖZLEŞME; işbu kullanıcı ve üyelik sözleşmesini ifade eder.
    
 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 
  1. İşbu sözleşme Kullanıcıların  www.fenumi.com  sitesinde teşhir olunan çevrimiçi ortamda kullanıcıya ait ürünün kiralanması, satışı, siparişin teslimi, iadesi ile sitenin kullanımı sırasında ilgili tüm tarafların hak ve yükümlülüklerinin ve uyulması gereken kuralların belirlenmesidir.
  2. Kullanıcılar siteye kaydolmakla birlikte işbu sözleşme hükümleri yürürlüğe girmiş olacak ve siteyi kullanan tüm kullanıcılar açısından bağlayıcı olacaktır.
    
 4. ÜYELİK KOŞULLARI
  1. Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından Site üzerinden elektronik ortamda kabul edilmesi Site’ye üye olunmasının ön şartıdır. İnternet sitesinin ziyaretçi sıfatı ile fiilen kullanılması halinde, kullanım tarihi itibariyle yürürlükte olan site kullanım Kurallar'ı ve Sözleşme hükümlerinin ilgili maddeleri ziyaretçiler tarafından kabul etmiş sayılırlar.
  2. FENUMİ, Hizmetler karşılığında alınan ücretleri, Sözleşme şartlarını ve Kurallar'ı önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman işletmesel ve/veya teknik gereklilikler sebebiyle tek taraflı olarak değiştirme/güncelleme hakkına sahiptir. İşbu değişiklik ve güncellemeler internet sitesinde yayınlanmasıyla yürürlüğe girecek ve yürürlük tarihinden evvelki iş ve işlemlerde uygulanmayacaktır. Yürürlüğe giren Sözleşme değişiklileri Kullanıcı'nın Siteye giriş sırasında yeniden onayına sunulacaktır. FENUMİ güncellenen Sözleşme şartlarını ve Kurallar'ı kabul etmediğini kendisine bildiren Kullanıcılar'ın üyeliğini derhal sonlandırabilir. Kurallar'ın güncellenmesi sonrasında Siteyi kullanan Kullanıcılar da güncellenen Sözleşme şartlarını ve Kurallar'ı kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılırlar.
  3.  Kullanıcı, aynı sözleşmede olmamak üzere, Site üzerinde hem Kiraya Veren/Satıcı hem de Kiracı/Alıcı olarak işlem yapabilir. İşbu Sözleşme hükümleri Site üzerinde işlem yapan Kullanıcılar'a Kiraya Veren veya Kiracı olmalarına göre uygulanacaktır. Kiraya Veren ve Kiracı işbu Sözleşme'de birlikte kullanım yerine göre "Kullanıcı" veya " Kullanıcılar" olarak anılacaktır.
  4.  İşbu Sözleşme’nin imzalanması tek başına üyelik ve Siteyi kullanım hakkı sağlamaz. Site ’de sunulan Hizmetler’den sadece Site üyeliği FENUMİ tarafından onaylanan Kullanıcılar yararlanabilir.
  5.  Kullanıcı gerçek veya tüzel kişi olabilir. Gerçek kişi Kullanıcılar doğrudan Site üzerinden çevirim içi ortamda üyelik işlemlerini tamamlar, Sözleşme’yi elektronik ortamda akdederler.
  6. Kullanıcı, site üyeliği esnasında FENUMİ tarafından talep edilen bilgi ve belgelereksiksiz güncel ve doğru olarak verdiğini, vereceğini taahhüt etmektedir. Kullanıcının bu yükümlülüğü Profil bilgilerinin güncellenmesi veya değiştirmesi sürecinde de devam etmektedir. FENUMİ tarafından kullanıcıların bilgileri incelenmesi sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit olunan Kullanıcı hesabı FENUMİ tarafından askıya alınabilir, Kullanıcı üyelikten çıkarılabilirKullanıcı gerçeğe aykırı beyanı sebebiyle tarafların uğradığı, uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olacağı gibi bu halde işbu Sözleşme ve Ürün Kiralama Sözleşmesi’nden kaynaklı hiçbir haktan faydalanamaz. Üyelik ve kiralamalardan kaynaklı yükümlülükleri ise aynı şekilde devam eder.
  7.  Kullanıcı tarafından üyelik başvurusu kapsamında verilen bilgilerin veya sunulan belgelerin değişmesi halinde Kullanıcı bu değişikliği, FENUMİ’ye bildirmek ve bu değişikliği gösteren tüm belgeleri FENUMİ’ye iletmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uymayan kullanıcıların Sitede kayıtlı bilgileri FENUMİ tarafından güncel ve geçerli kabul edilir ve iş ve işlemlerde bu bilgiler esas alınır. Kullanıcı bilgi ve belgelerin eksiksiz olması ve gerçeğe uygunluğundan şahsen sorumludur. Değişiklik bildirimi yükümlülüğünün ihlali halinde Kullanıcı ayrıca, FENUMİ’nın, diğer Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin bu sebeple uğrayacağı tüm zararları tazminle yükümlü olur.
  8.  Türk Ticaret Mevzuatı uyarınca tacir sıfatıyla faaliyette bulunan FENUMİ müşteri seçme hürriyetinin bir sonucu olarak; kendisine yöneltilen üyelik başvurusunu reddetme, kabul etme, üyeliği askıya alma, Kullanıcı üyeliğini sonlandırma konusunda serbestçe tasarruf hakkına sahiptir. FENUMİ Sözleşme’yi dilediği zaman sebep göstermeksizin ve herhangi bir ceza ve/veya tazminat ödemeksizin sona erdirme hakkına sahibidir. FENUMİ’nın bu yöndeki tasarruf yetkisinin tek sınırı emredici yasal mevzuattır aksine hükümler geçersiz sayılacaktır.
  9.  FENUMİ Kullanıcının, üyelik başvurusunu değerlendirme aşamasında ve üyelik süresince Kullanıcının ekonomik yeterliliklerinin değerlendirilmesi kapsamında Kullanıcıdan ek olarak tüm bağımsız bilgi kuruluşlarından bilgi, belge ve raporlarının alınmasını talep edebilir. Kullanıcı kendisinden herhangi bir aşamada talep edilecek tüm ek bilgi, belge ve onayları FENUMİ’ya veya üçüncü kişilere derhal sağlayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
  10.  Kullanıcılar tarafından üyelik başvurusu kapsamında gerekli tüm bilgi ve belgelerin Siteye yüklenmesi ve FENUMİ tarafından üyelik başvurusunun onaylanması ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. FENUMİ Kullanıcı’nın herhangi bir kiralama yahut satış işleminin tarafı olması öncesinde Kullanıcı’dan ek bilgi veya bilgiler talep edebilir.
  11. Kullanıcı adayları Site ’ye üyelik aşamasında kendilerine ait olduğunu bildirdikleri cep telefonu numaralarına sistem tarafından gönderilen onay kodunu Site ’deki doğrulama alanına girerek telefon numarasını teyit ederler. Doğrulama sırasında kullanıcılardan ad, soy ad ve kendilerine ait e-posta adresinin de Siteye girilmesi istenir, ayrıca girdikleri e-posta adresine gönderilen doğrulama kodunu Siteye girerek e-posta adresinin kendilerine ait olduğunu teyit ederler. Kullanıcılar vermiş oldukları ad/soy ad bilgisinin kimlik kartlarında yazdığı gibi olduğunu ve kayıt sırasında verdikleri e-posta adresinin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş olurlar. Kullanıcı bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak Siteye girilmesinden kendisi sorumludur. Kullanıcı’nın Siteye  girişi ancak kendisi tarafından verilen ve daha önce doğrulanan cep telefonu numarasına yahut mail adresine giriş butonuna tıkladıktan sonra gelen kodu Sitedeki ilgili alana girerek giriş yapacak Sosyal medya hesaplarıyla giriş yapma opsiyonunu seçmiş Kullanıcılar sitede belirlenen sosyal medya ile giriş butonlarını kullanarak daha önce doğruladıkları sosyal medya hesaplarıyla da giriş yapabilirler, bu durumda FENUMİ kullanıcıların sosyal medya hesaplarının şifrelerini hiçbir şartta kaydetmemektedir ve kullanıcılar sosyal medya hesaplarına erişim ve güvenliklerinden kendileri sorumludur.
  12. FENUMİ hiçbir şartta Kullanıcılardan şifre istememekte ve tüm Site girişleri cep telefonuna gönderilen kod ile, e-posta doğrulaması veya sosyal medya doğrulaması ile gerçekleşmektedir. Bu sebeple Kullanıcı’nın cep telefonunun çalınması veya başka herhangi bir sebeple cep telefonu numarası sahipliğinin ve kontrolünün Kullanıcı dışında bir kişinin eline geçmesi ile herhangi bir surette söz konusu cep telefonu numarası üzerinden izinsiz giriş yapılmasından, kullanıcının e-posta hesabının ele geçirilmesinden veya kullanıcının sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesinden FENUMİ sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’lar söz konusu hallerde FENUMİ’yı bu hususta derhal yazılı olarak haberdar etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlalinden kaynaklı tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
  13. Kullanıcı, kendisine ait telefon numarası (cep telefonu numarası dâhil olmak üzere) ve e-posta adreslerini KVKK ve sair ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinleri kendilerinden alarak FENUMİ’ye bildirmeyi ve FENUMİ tarafından bu telefon numaraları ve/veya e-posta adresleri üzerinden herhangi bir şekilde (SMS de dâhil) ve gerekli görülen herhangi bir zamanda kendisi ile iletişime geçilmesini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, bu kapsamda verdiği e-posta adresi ve cep telefonu üzerinden yapılan tüm iletişim ve işlemlerin münhasıran kendisinin sorumluluğunda olduğunu ve kendi bilgi ve rızası dâhilinde yapıldığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ede
  14. Kullanıcı Site üzerinde eş zamanlı olarak birden çok üyelik hesabına sahip olamaz. Kullanıcı FENUMİ’nın yazılı izni olmaksızın üyeliğini başkasına devredemez ve üyeliği kapsamında üçüncü kişileri temsilen veya onlar nam ve hesabına işlem yapamaz.
    
 5. MADDE – HİZMETLER VE ÜCRETLENDİRME
  1. FENUMİ, Kullanıcılar’a sadece Site  üzerinde hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan (kıyafet çanta aksesuar gibi) ÜRÜN’leri bedel karşılığında Kullanıcılar tarafından kiralamasını yahut satışını sağlamak amacıyla FENUMİ ye ürün bilgi ve fotoğraflarının gönderilmesi, sitede teşhir ve tanıtımının yapılması ve taraflar arasında teslim ve ödeme ilişkilerinin güvenli bir biçimde yapılması için aracılık hizmetleri ve sunan bir hizmet sağlayıcısı konumda olup; Kullanıcılar arasındaki sözleşme, taahhüt, eylem, işlem ve iletişime hiçbir surette taraf değildir. İşbu Sözleşme hükümlerinin ifası veya Hizmetler’in en iyi şekilde sağlanması için çaba sarf eden FENUMİ’nin hiçbir eylem ve işlemi kendisinin bir kiralama/satış işleminin tarafı olduğuna ilişkin kendisi tarafından imzalanmış bir belge bulunmadıkça (örn. Ürün Kiralama Sözleşmesi vb.), kendisinin bir kiralama işleminin tarafı olduğu, bir kiralama işlemiyle bu Sözleşme’de belirtilmeyen herhangi bir sorumluluğu bulunduğu veya Kullanıcılar’a aşağıda sayılanlardan başkaca hizmetler sunduğu şeklinde yorumlanamaz.
  2.  FENUMİ’nin Kullanıcılara Site aracılığıyla sağladığı hizmetler (“Hizmetler”) ve bunlara ilişkin kullanım şartları şunlardır:
   1.  Kiralama / Satışı istenen Ürünü Listeleme Hizmeti
   2. FENUMİ ürün kiralamak yahut satmak isteyen Kullanıcılar ile ürünlerini kiraya vermek / Satmak isteyen Kullanıcılar’ı eşleştiren bir Site hizmeti sunmaktadır.
   3. Bu çerçevede FENUMİ ürün maliklerine belirli ağ araçları sağlamaktadır. Bu ağ araçları teknik olarak, ürün maliklerinin Siteye İçerik yüklemesine, diğer Kullanıcılar ile iletişim kurmalarına ve ürün kiralama / satış yönündeki icap iradelerinden diğer Kullanıcılar’ın haberdar olmasına ve böylelikle ürünlerini diğer Kullanıcılar’a kiralamalarına imkânı sağlamaktadır.
   4. Kullanıcılar ürünleri Site üzerinden listeler. Ürünün listelenmesi için Kiraya Veren’e / Satıcıya FENUMİ tarafından belirlenen ürünün konumu, nitelikleri, uygunluğu, kira bedeli / satış bedeli ve kiralama/satış kural ve şartlarının da dâhil olduğu birtakım sorular yönlendirir. Sonrasında listelenen ürün Site üzerinden yayınlanır ve ürünü kiralamak/satmak isteyen diğer Kullanıcılar böylelikle ürünü kiralayabilir yahut satışını yapabilir. Kural olarak, ancak aşağıdaki özellikleri taşıyan ürünler Sitede listelenebilir ve Kiralama Aracılık Hizmetinden yararlanabilir.
   5. Kullanıcı Sitede kiralanmak üzere teşhir ettiği malın üzerinde tasarruf hakkı olduğunu, malın her ne surette olursa olsun Müşterinin maldan faydalanmasını engelleyecek maddi ve hukuki ayıptan ari olduğunu beyan ve taahhüt eder ve doğacak zararı tazmin etmeyi kabul eder. Her halde doğacak zarar ve ziyandan FENUMİ hiçbir surette sorumlu değildir.
   6. FENUMİ tarafından teşhiri talep olunan Ürün temiz ve hasarsız olmalıdır. İkinci el Kıyafetlerin kiracıya / Alıcıya gönderilmeden önce kuru temizleme işleminden geçirilmesi ve faturasının saklanması gerekmektedir. Kullanıcı talep halinde Fatura bilgilerinin teyit edilmesi amacıyla FENUMİ ye temizleme faturasını e posta yoluyla derhal göndermekle yükümlüdür.
   7. Kullanıcı tarafından kiralanmak / satılmak istenen ürün mesafeli sözleşme vasıtası ile kiralanacak/satılacak ise ürün kargo ile taşınabilir nitelikte olmalıdır.
   8. Kullanıcı, listelediği ürünlerin Kullanıcı’ya teslim itibariyle ve kira süresi boyunca yukarıda belirtilen özelliklerin tümüne sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmekte olup bir ürünün bu özelliklere sahip olmamasına rağmen Site ’da listelenmiş veya kiralanmış olması taahhütten doğan sorumluluğu ortadan kaldırmaz. FENUMİ’nın bu hususta hiçbir kontrol ve denetim yükümlülüğü yoktur.
   9. Sitede teşhiri istenen ürünün yukarıdaki özellikleri taşıması tek başına Kullanıcıya ürünün mutlak olarak sergilenmesi hakkını vermemektedir. Sitede listelenecek ürünlerin belirlenmesi konusunda serbestçe karar verme hakkını münhasıran FENUMİ’nin tasarrufundadır.
  3.  Ürün Kiralama/Satış Sözleşmesi Hizmeti
   1. FENUMİ sitede listelenen ürünlerin Kiralanması konusunda irade beyanları örtüşen Kullanıcılar arasında irade beyanları doğrultusunda tarafların ürün kiralama ilişkisi çerçevesinde sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenleyen ‘’ Mesafeli Kiralama Sözleşmesi’’ hazırlayacak ve sözleşmenin birer örneği tarafların sistemde kayıtlı e posta adresine gönderimini sağlayarak Kullanıcılar arasında işin niteliğine uygun bir kiralama ilişkisinin kurulmasına ve sürdürülmesine imkân tanıyacaktır.
   2. Kullanıcı’nın Site ’da kayıtlı ve teyit edilmiş olan e-posta adresini gönderilen söz konusu e-postanın Kullanıcı’ya fiilen ulaşıp ulaşmaması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı bu e-postanın kendisine ulaşmadığını derhal yazılı olarak bildirmedikçe söz konusu e-postanın kendisine ilgili kiralama öncesinde ulaştığını kabul etmiş sayılır.
   3. ‘’Mesafeli Ürün Kiralama/Satış Sözleşmesi’’ Site üzerinden elektronik ortamda her kiralama/satım ilişkisi için sözleşmenin tarafları yönünden bağlayıcı olacak şekilde akdedilmesi sağlanmaktadır. Site işleticisi olan FENUMİ, Kullanıcılar arasında akdedilen Ürün Kiralama / Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmamakta ve söz konusu sözleşmenin ihlali sebebiyle hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
  4. Güvenli Ödeme Hizmeti
   1. FENUMİ, Site üzerindeki kiralama/satışlar kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin olarak çözüm ortağı İYZİCO tarafından sağlanan güvenli ödeme sistemi üzerinden kredi kartıyla güvenli ödeme hizmeti sağlamaktadır. Bu güvenli ödeme sistemi Kiraya Veren’e Ürün Kiralama Sözleşmesi hükümlerine uygun teslimi karşılığında kira bedelini tahsil etme ve Kiracı’dan kaynaklanan ihlaller sebebiyle ceza veya diğer masraf ve zararları (hasar, gecikme vb.) Kiracı’dan alınacak depozitodan tahsil etme imkânı vermekte; Kiracı’ya ise kira bedelinin ödenmesine karşılık, ürünün hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi veya depozitonun iade edilmemesi riskine karşı korumayı ve sistemde kullanılan kredi kartı bilgilerinin güvenli şekilde korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktadır.
   2. Güvenli ödeme hizmeti kapsamında kiralama/satım işlemine ilişkin bedeller FENUMİ tarafından Kiraya veren/Satıcı konumundaki kullanıcı, tarafından tahsil edilmekte olup; güvenli ödeme sistemi üzerinden Kiraya Veren/Satıcı Kullanıcının hesabına aktarılmaktadır. FENUMİ ise, güvenli ödeme sistemi kapsamında sadece kendisinin sağladığı hizmete ilişkin komisyon bedellerini ile işbu Sözleşme’de öngörülen sair masraf, cayma ve cezai şart bedellerini kendi nam ve hesabına tahsil etmekte, Kullanıcı veya üçüncü kişiler nam ve hesabına hiçbir bedel tahsil etmemektedir.
   3. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile kendisine ait herhangi bir borcu tahsil etmek amacıyla kendisinin kredi kartından İYZİCO güvenli ödeme sistemi üzerinden her zaman tahsilat yapabilmesi konusunda FENUMİ’yı geri dönülmez şekilde yetkilendirmektedir.
   4. Ödemeler, Banka veya Kredi kartı, iyzico hesabı veya banka transferi de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılmak suretiyle doğrudan banka hesabınızdan gerçekleştirilebilmektedir. Ödeme aldığınız zaman, bu ödeme iyzico hesabınızda görülebilecektir.
   5. Kullanıcı kredi kartının değiştirilmesi durumunda dahi ödemelerin yeni kredi kartından yapılması için FENUMİ’ya şimdiden yetki vermekte ve yeni kart bilgilerini derhal FENUMİ’ya bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
   6. FENUMİ’ya ödeme yapmak veya FENUMİ’dan ödeme almak için iyzico hesabınız ile giriş yapmanız veya yeni bir İYZİCO hesabı oluşturmanız gerekmektedir.  Kullanıcı tarafından Site üzerinden şartları kabul edilerek onaylanan İYZİCO Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi hükümlerine tabidir. Kullanıcı’nın güvenli ödeme işlemleriyle ilgili tüm hak ve yükümlülükleri söz konusu sözleşme hükümleri kapsamında belirlenir. İYZİCO’nun kullanımı ile ilgili tüm hüküm ve şartlar için https://www.iyzico.com/genel-sartlar adresine bakınız.
  5. Depozito Yönetim Hizmeti  
   1. FENUMİ, Kullanıcılar’a Site üzerindeki kiralama işlemleri sürecinde teminat amaçlı olarak alınan depozitolara ilişkin olarak İYZİCO güvenli ödeme sistemi üzerinden gerekli yönetim hizmetini işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde sağlamaktadır.
    1. Kullanıcı, teminat kapsamında kalan tutarları kendisinin kredi kartından İYZİCO güvenli ödeme sistemi üzerinden her zaman tahsilat yapabilmesi konusunda FENUMİ’yı geri dönülmez şekilde yetkilendirmiştir. Kullanıcı bu hizmeti kullanması sebebiyle, başkaca hiçbir güvence alma metodunu (teminat senedi, nakit teminat vb.) kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.
  6.  Hizmet Bedeli. 
   1. Kullanıcılar arasında akdedilen sitede listelenen ürünlere ilişkin her kiralama/satım sözleşmesi için, Sitede duyurulan oran/miktarda esas sözleşmenin (Mesafeli Kiralama/Satım Sözleşmesi) kurulması sebebiyle komisyon ve ek hizmetlerden kaynaklanan ücretleri (“Hizmet Bedeli”) FENUMİ’ye ödeyecektir. FENUMİ Hizmet Bedeli’ni her bir kiralama/satış ilişkisi için serbestçe belirleyebileceği gibi, dilediği zaman bu bedeli güncelleyebilir.
   2. Kiracı olan Kullanıcı tarafından kiralama kapsamında ödenmesi gereken tüm tutarlar Hizmet Bedeli hesaplanmasına dahil edilir. Kullanıcı, Site üzerinden her bir kiralama işlemi sırasında Hizmet Bedeli tutarı hakkında açıkça bilgilendirilecek, söz konusu işlemi Site üzerinden elektronik olarak onaylanan Kullanıcı, söz konusu Hizmet Bedeli’ni ve bu bedelin kredi kartından tahsil edilmesini veya kendisine ödenecek kira bedeli de dâhil tüm tutarlardan mahsup edilebileceğini kabul etmiştir
   3. . FENUMİ, Hizmet Bedeli’ni kampanya dönemlerinde farklılaştırabilir veya sözleşme taraflarının nitelikleri, kiralamanın niteliği ve süresini, Kullanıcıların Site üzerindeki işlem hacmi, Kullanıcının kiralama/satın alma süreçlerindeki titizliği gibi hususları dikkate alarak farklı bir Hizmet Bedeli alınmasını veya Hizmet Bedeli alınmamasını kararlaştırabilir. Kullanıcılar arasındaki bu bedel farklılığı eşitlik ilkesinin uygulanmadığı anlamına gelmeyeceği gibi Kullanıcılara bu hususta bir denklik talep etme hakkı doğurmaz. Hizmet Bedeli tutarının ve kimden ne oranda tahsil edileceğinin belirlenmesi ve farklılaştırılması hususunda FENUMİ mutlak takdir ve tasarruf yetkisine sahiptir.
   4. Hizmet Bedeli, kiralama/satın alma isteğinin Kiraya Veren / Satıcı tarafından kabul edilmesini takiben Kullanıcı’nın kredi kartından tahsil edilir. (Kullanıcı’dan tahsili gereken başkaca borç tutarlarının olması halinde TBK madde 100 uyarıca Kullanıcı’nın kredi kartından öncelikle Hizmet Bedeli tahsil edilir.
   5. Müşteri ürün kiralama siparişini oluşturduğu taktirde güvenli ödeme sistemi vasıtasıyla kredi kartından ürün kiralama ücreti ile FENUMİ tarafından her ürün için belirlenen depozito teminatı derhal tahsil edilecektir. Taraflar arasındaki kiralama işleminin sona ermesini ve ürünün hasarsız eksiksiz iadesiniz takiben kiralama ücreti üzerinden FENUMİ % 25 komisyon ücretini tahsil edecek; bakiye kiralama ücreti Kullanıcı, Depozito bedeli ise Müşterinin hesabına iade edilecektir.
   6. FENUMİ Kiraya Veren/Satıcı ile Kiracı/Alıcı Kullanıcılar arasında ‘’Mesafeli Kiralama/Satış Sözleşmesi’’ (esas sözleşme) elektronik ortamda akdedildiği an FENUMİ lehine Hizmet Bedeli’ doğacaktır. FENUMİ esas sözleşmenin kurulması esnasında ücreti tahsile hak kazanır. Kullanıcı sözleşmesinde Hizmet Bedeli’nin Kullanıcı’ya iade edileceğinin açıkça düzenlendiği haller hariç olmak üzere, ’Mesafeli Kiralama/Satış Sözleşmesi’’ nin yürürlüğe girememesi yahut sözleşmenin iptali, cayma halleri Hizmet bedelinin tahsilini engelleyemeyeceği gibi Kullanıcı’dan tahsil edilmiş olan Hizmet Bedeli Kullanıcı’ya iade edilmez.
  7.  Ek Hizmetler ve Ücretlendirme. FENUMİ işbu Sözleşme kapsamında yukarıda sayılan Hizmetler’e ek olarak, Hizmet Bedel’ine ek bir ücret karşılığında. FENUMİ bu ek hizmetlerin kapsamını, ücretini ve şartlarını tek taraflı olarak belirleyecek, Kullanıcı da Site üzerinden kendisine bildirilen ücret ve şartları, söz konusu hizmeti Site üzerinden satın almak suretiyle kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı, kira/satış bedeli ve Hizmet bedeli ’ne ek olarak, Site ’de Kullanıcı’ya sunulan ve kullanmayı seçerek onaylanmış olduğu ek ücretlendirmeye tabi ek hizmetler karşılığındaki ücretlerin de herhangi bir süre kısıtlamasına tabi olmaksızın ve ek bir bildirim veya izne ihtiyaç olmaksızın kendisine ait kredi kartından tahsil edilebileceğini kabul eder.
    
 6. MADDE – MESAFELİ SATIŞ KOŞULLARI 
  1. ALICI, kullanıcı FENUMİ internet sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
  2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
  3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
  4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
  5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  6. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.
   ÜRÜN’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.
  7. ALICI, SATICI’ya ait web sitesine üye olurken kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğin beyan ve taahhüt eder.
    
 7. MADDE – KİRALAMA KOŞULLARI VE ÖDEME İŞLEMLERİ
  1. Site üzerinden gerçekleşen kiralama ve ödeme işlemlerine ilişkin prosedür ve kurallar aşağıdaki gibi olup kiralama ve ödeme işlemlerine ilişkin akışa Site üzerinde “Nasıl Kullanılır” linkinden ulaşabilirsiniz.
  2.  Kiralama İsteğinin Gönderimi. Kullanıcı kendisine Site üzerinden arama otomasyon sistemi aracılığıyla önerilen ürünlerin birini kiralamaya karar verdiğinde Site üzerinden ürünü listeleyen Kullanıcı ’ya bir kiralama isteği gönderir.
  3. Kiralama İsteğinin Kabulü ve Ödeme. (Sipariş oluşturulması halinde Kiracı Site üzerinden bu hususta bilgilendirilir. Takiben ilgili Kullanıcıdan listelemede ve ödeme aşamalarında belirtilen kira bedeli, teminat tutarı, Hizmet Bedeli ve sair (KARGO+SİGORTA) hizmet ücretleri tahsil edilir. Ödeme sadece Site üzerinden ve) güvenli ödeme sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir. Teklifin kabul edilememesi halinde kiralama teklifinde bulunan Kullanıcı Site üzerinden bu hususta bilgilendirilir.
  4. Kiraya veren Kullanıcının borçları:
   1.  Kiraya veren kiralama amacıyla teşhir ettiği ve ürünü kiralama süresi başlangıcında temiz ve kullanıma hazır ve her türlü ayıptan (hukuki / maddi) ari bir şekilde göndermek ve kiralama süresince ürünü kiracının kullanımına devretmek yükümlülüğündedir.
   2. Kiraya veren kullanıcı ile kiralayan kullanıcı arasında ‘’mesafeli kiralama sözleşmesi’’ akdedildiği günden itibaren Kiraya veren kullanıcı ürünü en geç üç (3) iş günü içerisinde kargo firmasına teslim etmekle yükümlüdür. Kiraya veren ürünü mazeretsiz olarak göndermediği taktirde kiraya verenden tahsil olunan depozito ücretinin tamamı FENUMİ tarafından Cezai şart olarak tahsil edilecektir.
   3. Kiralama sözleşmesinin tarafları kabul ettiği takdirde, fiziki şartların elverdiği durumlarda taraflar sözleşme konusu ürünü elden teslim edebilirler bu halde teslimat yeri ve sair konular taraflar arasında belirlendiği şekliyle uygulanacaktır. Taraflar elden teslim esnasında ürünü muayene etmek ve ayıp, hasar vb. durumun varlığının tespiti halinde derhal karı tarafa bildirmelidir. Bildirimde bulunmadan teslim alan Kiracı ürünü teslim alma anı itibariyle hasarın kendisine geçtiğini kabul ve beyan etmiştir.
   4. Kiraya veren kullanıcı kiralama süreçlerinin kendi kusuru ile aksaması sebebiyle oluşan ve belirlenen cezai şartı aşan zararlarından da FENUMİ ye karşı sorumluluğunun devam ettiğini peşinen kabul eder.
  5. Kiracı Kullanıcının borçları: 
   1. Kiracı sıfatını haiz kullanıcı kiralama sözleşmesinin taraflar arasında oluşturulması esnasında peşinen kiralama bedeli, teminat (depozito) ve mesafeli sözleşmede belirtilen kiralamaya ilişkin ek hizmet bedellerini defaten ödemekle yükümlüdür.
  6. Kiracı kiralama süresi zarfında ürünü ürünün niteliklerine uygun koşullarda kullanmayı ve kullanım esnasında gerekli özeni göstermekle yükümlüdür.
  7. Kullanıcı ürünü şahsi eşyalarına karşı gösterdiği özeni gösterecek ve ürünü kira süresinin bitiminde temiz, hasarsız ve eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür. Kiracının ürün iadesinde Kuru temizleme faturası FENUMİ tarafından belge olarak talep edilecektir.

 

KİRALAMA/ SATIŞA İLİŞKİN MÜŞTEREK HÜKÜMLER

 

 1. Satışın iptali & Cayma: ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde, ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma Hakkının kullanılabilmesi için ürünün yasal düzenlemelerde belirtilen ve Cayma Hakkının istisnaları arasında sayılan ürünlerden olmaması şarttır. (Detaylı bilgi için Ön bilgilendirme metnini inceleyebilirsiniz.
   
 2. Cayma Bildirimi: ALICI yukarıda belirtilen sürede cayma hakkını kullandığına ilişkin cayma bildirimini SATICI ‘nın aşağıda belirtilen iletişim adreslerine teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde, ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile SATICI’ya bildirmek zorundadır. Örnek Cayma Formuna internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 
   
 3. Kiralamanın İptali & Cayma hakkı: FENUMİ Kiralama isteğinin kiracı / müşteri tarafından kiralama hizmetinden önce iptali halinde aşağıda belirtilen oranlarda kira bedelinden kesinti uygulama hakkına sahiptir.Kanunen Tüketici sıfatıyla işlem yapan Kullanıcılar çevrimiçi imzaladığı sözleşmelerde Kiralayan tarafa yazılı olarak (e posta site vb.) bildirmek koşuluyla 14 gün içerisinde gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Ancak yasal düzenlemelerden, ürünün niteliğinden yahut hizmetin ifasına kalan süre açısından Cayma hakkının kullanılamayacağı istisnai haller mevcuttur. Bu konuda ayrıntılı bilgi için ‘’Mesafeli Kiralama Sözleşmesi ‘’ ve ‘’Ön bilgilendirme’’ metinlerini inceleyebilirsiniz. Cayma hakkının var olduğu bir mesafeli sözleşme halinde cayma prosedürü şu şekilde işleyecektir: 
  1. Rezervasyon tarihine on dört (14) gün yahut daha fazla gün kala kiralama işleminin iptali halinde iptal Cayma hakkı kapsamında değerlendirilecektir. Kiralamanın iptali halinde kiracıdan herhangi bir ücret kesintisi yapılmadan iade edilecektir.
  2. Rezervasyon tarihine her halükârda 14 günden az bir süre kalmış ise ve Kiracı Kullanıcı kiralamaya onay vermişse Yasal mevzuat gereği ‘’Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler’’ cayma hakkının istisnalarından olduğu için bu süre zarfında yapılan kiralama işlemlerinin iptalleri Cayma hakkı kapsamı dışındadır. Ve bu iptal ve iadelerde aşağıdaki oransal kesiniler uygulanacaktır. 
  3. 24 saat (1 gün) veya daha az bir süre önce iptal etmesi halinde kira bedelinin tamamı,
  4. Rezervasyon tarihine 1 ila 3 gün kala iptal ederse kira bedelinin %90'ını,
  5. Rezervasyon tarihine 3 ila 7 gün kala iptal ederse kira bedelinin %50'sini, Kiracı'dan cayma cezası olarak tahsil edilerek FENUMİ'ye ödenir.
  6. Rezervasyon tarihine 7 Gün’den daha fazla zaman varken yapılan iptaller ve henüz kiralama talebinin gerçekleşmesinden 1 saat geçmiş iptallerde cayma cezası uygulanmaz.
  7. Kiracıya teslim edilen ürün (kıyafet vb.) kiracının bedenine uymazsa ve sözleşmede izin verilen tadilatı aşan bir tadilat yapılmaksızın kullanılması mümkün değilse ürünü derhal iade eden kiracı hakkında cezai şart uygulanmaksızın kiralama bedeli iade edilecektir.
  8. Cayma cezasının uygulandığı yukarıdaki durumlarda tahsil edilen Hizmet Bedeli ve ek hizmetlere ilişkin ücretler hiçbir şartta Kiracı'ya iade edilemez. Kiracı’dan tahsil edilen cayma bedelleri, Sözleşme hükümlerini ihlal etmemiş olması ve işlemin iptalinde kusuru olmaması kaydıyla Kiraya Verne’e ödenir. İşbu prosedür Kullanıcı olan tüm üyeler arasında bağlayıcı nitelikte olup taraflarca aksinin kararlaştırılması mümkün değildir.
 4. Ürün üzerinde tadilat: Kiraya veren kullanıcı ürünün kiracının boyuna göre ayarlanması için yapılan değişikliğe izin vermiştir. Kiracının ürünün boyunun ayarlanması için yaptıracağı tadilat teğel diye tabir olunan dikiş yöntemi ile sınırlı olmak kaydı ile yapılacaktır. Bu yöntem dışında ve ürünün başkaca alanlarında herhangi bir değişiklik yapma hakkına sahip değildir. Kiracının bu konudaki aksi davranışları Hasar olarak kabul edilecek ve taraflar arasında Hasar prosedürü işletilecektir. Kiraya verenin her türlü müsbet ve menfi zararını talep hakkı saklıdır.
 5. Ürünün Geri Teslimi. Kiracı kiraladığı ürünü, kira süresinin sonunda Kiraya Veren’e işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde geri teslim etmekle yükümlüdür.
 6. Kargo vasıtası ile teslim: Mesafeli kiralama sözleşmesinin sona ermesi ile Kiracı ürünü Kiralayan kullanıcıya iade edilmek üzere sözleşmenin bitiş tarihini takip eden ilk iş günü içerisinde  Kargo firmasına teslim etmekle yükümlüdür. Kargo ürün teslimat takip süreçleri Mesafeli kiralama Sözleşmesinin tarafları arasında yönetilecek olup Kargo Firması yahut Kullanıcı davranışları nedeniyle oluşacak gecikme sorun ve zararlardan FENUMİ sorumlu değildir.
 7. Kullanıcılar arasında elden teslim: Mesafeli kiralama sözleşmesinin sona ermesi ile Kiracı ürünü Kiralayana elden teslim edebilir. Taraflar elden teslimin mümkün olduğu durumlarda teslim edildiğine ilişkin teslim tutanağı düzenleyerek teslim edecek ve bu teslim FENUMİ ye Kullanıcı tarafından bildirilecektir. Kullanıcılar arasında gerçekleşen fiziki teslimlerde oluşabilecek aksaklık yahut zarardan FENUMİ hiçbir surette sorumlu olmayacaktır.
 8. Kiracı her ne sebeple olursa olsun ürünü geri teslim etmekten imtina edemez. Kiracı kullanıcı teslim yükümlülüğüne aykırı davranması halinde kiracı tarafından ödenen depozitonun tamamı tahsil edilecek kiracıya iade edilmeyecektir. Ayrıca ürünün piyasa bedeli de kiracıdan talep ve tahsil edilecektir.
 9. Kiralama süresinin uzatılması: Kiralama süresi içerisinde kiralama süresinin uzatılmasını talep eden kullanıcı Kiracı Site üzerinden veya FENUMİ tarafından belirlenecek taraflarca anlaşılmış başkaca bir yöntemle, bildirimde bulunarak ürünün kiralamaya müsaitlik durumu gözetilerek uzatabilir.  Kira süresinin uzatılması talebi kendisine ulaşan Kiraya Veren’in onay vermesi ile Kiracı uzayan kiralama ilişkisi nedeniyle ve ek kira bedeli ödemekle yükümlüdür. Bu durumda, ürünün geri teslimi, uzatılan sürenin sonunda iade prosedürüne göre gerçekleştirilir.
 10. Gecikme Cezası. Ürünü kiralayan kullanıcı kira süresinin bitmesini müteakip ilk iş günü içerisinde ürünü  kargoya vermekle yahut elden kiralayana teslim etmediği takdirde Yaşanan her bir günlük gecikme bedeli olarak Kiracıdan 200 (iki yüz) TL gecikme cezası tahsil olunacaktır. İade tarihinden itibaren Mücbir sebep dışında bir sebeple 7 (yedi) günü aşan gecikmeler teslimden kaçınma olarak değerlendirilecek ve ihtilaf sözleşmenin 6.numaralı maddesi uyarınca çözümlenecektir
 11. Yukarıda belirtilen cezai şarta ek olarak, Kiraya Veren tarafından Kiracı hakkında suç duyurusunda bulunulabileceği gibi ürünün iadesi için gerekli tüm yasal yollara da başvurulabilecektir. Kiraya Veren’in söz konusu ihlal sebebiyle sahip olduğu sair haklar saklıdır. Kiraya Veren ve Kiracı bu durumda FENUMİ’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacağını bilmekte ve kabul etmekte olup bu çerçevede kiralama işleminin tarafı olmayan FENUMİ’ya karşı hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 12. Bu halde, belirtilen seçenekler Kiracı yönünden tek ve münhasır giderim yolları olup Kiracı FENUMİ ve/veya Kiraya Veren’den erken geri teslimden kaynaklı olarak hiçbir zarar tazmini talebinde bulunamaz.
 13. Kullanıcıların Site kullanım koşullarına uyumlu/uyumsuz davranışları FENUMİ tarafından takip edilecektir. Kiralama süreçlerinin aksamamasına özen gösteren kullanıcılar ödüllendirilecek; sürekli olarak süreçleri aksattıkları tespit olunan kullanıcılar hakkında FENUMİ depozito bedellerinin arttırılması, ek yükümlerin getirilmesi ve platform üyeliğin sonlandırılması gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile caydırıcı önlemler alacaktır.
 14.  Geri Teslimde Hasara İlişkin Tespitler ve Hakem Bilirkişi İncelemesi. Ürünün Kiraya Veren’e geri teslimi anında hasarların tespiti ve bunların ne zaman ve kimin kusurundan kaynaklı olarak oluştuğunun tespiti amacıyla aşağıdaki süreç işletilecektir:
 15. Hasarın açıkça anlaşılabilir olmadığı durumlarda FENUMİ hasarın varlığı, niteliği, miktarı ve giderilmesinin mümkün olup olmadığı; mümkün ise giderim maliyetinin hesaplanması için bilirkişiye başvurma hakkına sahiptir.  FENUMİ anlaşmalı olduğu Hakem bilirkişiye (ürünler konusunda inceleme yeterliliğine sahip terzi vb.) ürünü inceletecek ve bu inceleme sonucuna göre iptal ve iade süreçleri yönetilecektir. İşbu inceleme için gerekli olan hizmet bedeli olarak FENUMİ kiralama ücretinin % 5 ‘i oranında ücreti taraflardan tahsil edecektir.
 16.  Hasar Bildirimi Halinde İzlenecek Prosedür. FENUMİ’ye kiralama süresi içinde veya ürün Kiraya Veren’e teslimi aşamasında, bir hasar bildirimi yapılması halinde hasarın tazmini için aşağıdaki süreç işletilecektir:
  1. Ürünün Kiraya Veren’e geri tesliminde, üründe gözle görülebilecek ve fotoğraflanabilecek herhangi bir hasarın bulunması halinde, kiracının bu hasardan sorumlu tutunulabilmesi için hasarı gösteren güncel tüm bilgi ve fotoğraflarla birlikte Site üzerinden FENUMİ’ye hasar bildiriminde bulunması gerekmektedir. FENUMİ tarafların itiraz ve bilgilerini incelemesi neticesinde hasarın varlığını tespit ve kabul etmesi halinde hasarın ağırlığına göre aşağıda belirtilen kesintiler ve giderim kuralları uygulanacaktır.
  2. Hasarın açık olması ve Hasar neticesinde ürün telef olmuş yahut kullanılamaz hale gelmişse, kiracı tarafından ödenen depozito bedeli kiracıya iade edilmeyecektir. Ve Ürünün piyasa fiyatını Kiracı Kiralayana ödemekle yükümlü olacaktır.
  3. Hasar açık olmakla beraber hasar miktarı ürünün asıl formunu değiştirmeden basit terzi müdahaleleri ile giderilebilir nitelikte olması (sökük,askı kopması vb.) halinde depozito bedelinden % 20 oranında kesinti yapılarak Kiracıya depozito iadesi yapılacaktır.
  4. Kiracı tarafından ürünün rutin kullanımı nedeniyle oluşan yıpranmayı aşan bir yıpranmaya uğraması durumunda bu hasar durumu da FENUMİ’ye bildirilecek ve FENUMİ tarafından yapılan inceleme neticesinde hasarın varlığı kabul edilirse FENUMİ tarafından belirlenen miktarda depozitodan kesinti yapılacaktır. Taraflar bu kesintilerin yapılması konusunda FENUMİ ye gayrı kabili rücu yetki vermiştir. Bu kesintiler Kiracı’nın teminatından veya kredi kartından tahsil edilerek Kiraya Veren’e ödenecek ve teminat kapsamındaki sair kesintiler de yapıldıktan sonra kalan bakiye tutar 3 (üç) iş günü içinde Kiracı’ya iade edilecektir.
  5. Güvenli Ödeme Sistemi. Kiracı, kiralama isteğinin Kiraya Veren tarafından kabulü sonrasında, kira bedelini Site üzerinden İYZİCO tarafından yönetilen banka nezdindeki güvenli hesaba öder ve kredi kartına ürün özelliklerine göre teminat amaçlı olarak FENUMİ tarafından belirlenen tutarda Depozito tahsil edilir ve bu tutar FENUMİ tarafından kiralama dönemi boyunca herhangi bir sebeple arttırılabilir veya azaltılabilir. Kiracı Site ’a tanımladığı kredi kartından tahsil edilecek bu ek tutarlar için FENUMİ’yı peşinen yetkilendirildiğini ve bu ek tahsilatlarla ilgili olarak FENUMİ’ya ve kredi kartı sağlayıcısı bankaya herhangi bir talep ve itirazda bulunmayacağını kabul ve taaahhüt eder. Tahsil edilen söz konusu teminat tutarı Kiracı tarafından kiralanan ürünün kiralama süresi içerisinde herhangi bir zarar yahut hasar olmaksızın iadesi halinde depozito bedeli tarafın hesabına iade edilecektir.

 

MADDE – TEMEL BEYAN VE TAAHHÜTLER

İşbu Sözleşme’nin diğer maddelerindeki tüm düzenlemeler saklı kalmak üzere, Kiraya Veren/Satıcı ve Kiracı/Alıcı’nın Sözleşme kapsamındaki temel beyan ve taahhütleri aşağıdaki şekildedir.

 1.  Kiraya Veren/Satıcı’nın Beyan ve Taahhütleri:

Kiraya Veren;

 1. Üyelik için aranan tüm şartları taşıdığını sisteme bildirdiği bilgi ve belgelerin eksiksiz güncel ve gerçeğe uygunluğun olduğunu ve üyelik süresi boyunca bu şartları muhafaza edeceğini;
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve Nufüs kayıtlarına göre 18 yaşını doldurmuş olduğunu;
 3. Kiralayan Medeni haklarının kullanılmasını engelleyen (velayet, vesayet, mahkumiyet gibi) Hiçbir hak veya fiil ehliyeti kısıtlaması altında olmadığını; kendisini borçlandırıcı iş ve işlemlere taraf olma ehliyetine sahip olduğunu; sözleşme düzenleme ve bir sözleşmenin tarafı olmaya ehil olduğunu,
 4. Hak ehliyeti, Fiil ehliyeti ve taraf ehliyetinin kaybı yahut kısıtlanması hallerinden birinin kiralama süresi içerisinde yitirilmesi halinde bu hususu derhal taraflara bildireceğini,
 5. Kiraya vereceği ürünleri doğru kategoride ve ürünün niteliklerini uygun şekilde ve gerçek niteliklerini belirtmek suretiyle işbu Sözleşme ve Kurallar’a uygun şekilde listeleyeceğini;
 6. Kiralayan kullanıcı kiralanmak üzere listelenmesini talep ettiği ve FENUMİ ye ilettiği ürün fotoğrafların kullanma hakkına sahip olduğunu, herhangi bir fikri hak ya da kişilik hakkını ihlal eder bir unsur içermediğini, teşhir süresince fotoğrafın kullanım hakkını FENUMİ ‘ye devrettiğini,
 7. Listelediği ürünlerin Site ’da belirttiği niteliklere uygun, ürünün her türlü Maddi ve Hukuki ayıptan (açık gizli) ari olduğunu, listelediği ürünün temiz ve hasarsız olduğunu ve sağlığa zararlı madde içermediğini ve işbu Sözleşme, Ürün Kiralama Sözleşmesi hükümlerine ve yasal mevzuatlara uygun olarak Kiracı’ya teslim edeceğini;
 8. Site üzerinden kiraya verdiği ürünlerin, her türlü Maddi ve Hukuki ayıptan ari olduğunu, listelediği ürünün temiz ve hasarsız olduğunu ve sağlığa zararlı madde içermediğini, Kiraya veren kira süresi içinde ürünü başkaca üçüncü kişilere kiraya vermeyeceğini ve bu süre içinde aracın kullanım hakkını başkaca bir şekilde üçüncü kişiye devretmeyeceğini,
 9. Kiraya veren mesafeli kiralama sözleşmesi neticesinde elde ettiği kiralama gelirinin Türk Vergi mevzuatı çerçevesinde tabi olduğu usule göre vergilendirilmesi konusunda tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ettiğini, kiralama ilişkileri nedeniyle oluşan gelirlerde hiçi bir Surette FENUMİ den bir talep hakkı olmadığını,
 10. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler ile ilgili Yönetmelik ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve ilgili Yönetmelik, KVKK dâhil tüm yasal düzenlemelere uygun davranacağını ve Kiracı’nın tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının ürünü kiraya veren olarak bizzat kendisi olduğunu ve Kiracı’nın hukuka uygun zarar ve masraf ödemesi taleplerini bizzat karşılayacağını, Tüketici Hukuku gereklilikleri kapsamında Site ’da yapılacak geliştirmelere ve Kurallar’a uygun davranacağını; beyan ve taahhüt eder.

 

Kiracı/Alıcının Beyan ve Taahhütleri:

Kiracı;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve Nufüs kayıtlarına göre 18 yaşını doldurmuş olduğunu;
 2. Üyelik için aranan tüm şartları taşıdığını ve üyelik süresi boyunca bu şartlarını muhafaza ettiğini;
 3. Kiracı Medeni haklarının kullanılmasını engelleyen (velayet, vesayet, mahkumiyet gibi ) Hiçbir hak veya fiil ehliyeti kısıtlaması altında olmadığını; kendisini borçlandırıcı iş ve işlemlere taraf olma ehliyetine sahip olduğunu; sözleşme düzenleme ve bir sözleşmenin tarafı olmaya ehil olduğunu,
 4. Hak ehliyeti, Fiil ehliyeti ve taraf ehliyetinin kaybı yahut kısıtlanması hallerinden birinin kiralama süresi içerisinde yitirilmesi halinde bu hususu derhal taraflara bildireceğini,
 5. Kiraladığı ürünü kiralama amacı dışında kullanmayacağını, ürünü alt kiraya vermeyeceğini ve/veya ticari kazanç sağlasın sağlamasın aracı FENUMİ tarafından yetkilendirilenler/izin verilenler dışında üçüncü kişilere kullandırmayacağını;
 6. Kiraladığı ürünü sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde ilgili sair mevzuata uygun kullanacağını;
 7. Kiraladığı ürünü FENUMİ tarafından kendisine bildirilen ve/veya Site ’da belirtilen sınırlamalara uygun ve kiralan ürünün kullanımı esnasında maliki olduğu eşyaya gösterdiği özen yükümlülüğü çerçevesinde ürünü kullanacağını,
 8. Kira bedellerini defaten ve eksiksiz olarak ödeyeceğini, Site üzerinden ödemeye uygun ödeme ürün ve imkânlarına sahip olduğunu;
 9. FENUMİ’nın yukarıdaki beyan ve taahhütlerinin doğruluğunu, güncelliğini veya geçerliliğini araştırma, tespit veya denetleme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı Site ’a üye olmakla bunların tamamının doğru, geçerli ve eksiksiz olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı’nın bu beyan ve taahhütlerden herhangi birini ihlal ettiğinin herhangi bir zamanda tespit edilmesi halinde, Kullanıcı işbu Sözleşme, Kurallar ve Ürün Kiralama Sözleşmesi’nde belirtilen sigorta koruması da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir haktan yararlanamayacağı gibi söz konusu sözleşmelerde belirtilen tüm yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirmekle yükümlü olmaya devam edecek; varsa daha önce elde ettiği tüm hak ve menfaatleri derhal FENUMİ’ya iade edecektir. Bu durumda FENUMİ’nın ilgili Kullanıcı’yı üyelikten çıkarma hakkı ile FENUMİ ve Kiraya Veren’in sair yasal hakları saklıdır. Ayrıca FENUMİ, Kullanıcılar’a ek bir bildirim yapma zorunluluğu olmaksızın, Kullanıcılar’ın Site üzerinden yukarıdaki beyan ve taahhütlerine aykırı şekilde bir aracı kiraya vermesi/kiralaması ve bu durumun FENUMİ tarafından herhangi bir tarihte tespiti halinde, FENUMİ bu kiralama için sigorta poliçe düzenlettirmeme ve/veya bu kiralama işlemini mevcut bir sigorta poliçesinden yararlandırmama hakkına sahiptir.

  1.  Yasak İşlem ve Davranışlar. Kullanıcı Site üzerinde aşağıda sayılan davranış, eylem ve işlemleri yapmaktan ve bu yönde girişimde bulunmaktan kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:
   1. İşbu Sözleşme veya Kurallar’ın herhangi bir surette ihlali;
   2. Ürün Kiralama Sözleşmesi ve Tüzel Kişi Üyelik Şartnamesindeki yükümlülüklerin herhangi bir surette ihlali;
   3. Yasal düzenlemelerin herhangi bir surette ihlali;
   4. Suç konusu veya çalıntı ürünün kiralanması veya kiralanmak üzere Site ’da teşhiri, üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali;
   5. Üyelikten menedilmeye rağmen Site ve hizmetlerin dolaylı veya doğrudan şekilde kullanılması;
   6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer Kullanıcı’ların listelemesine müdahale edilmesi,
   7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik veya yanlış İçerik listeleme ve/veya beyanda bulunma;
   8. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi;
   9. FENUMİ veya Kullanıcılar’a zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması veya iletilmesi;
   10. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar da dahil olmak üzere FENUMİ yazılımına, altyapısına veya sistemine herhangi bir surette zarar verilmesi;
   11. Herhangi bir amaçla Site ’a robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi;
   12. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, kopyalanması, bunlardan türemiş veya işleme çalışmalar yapılması.
   13. FENUMİ ve Kullanıcılar’I maddi veya manevi yönden zarara uğratacak tutum ve davranışlarda bulunulması veya bu nitelikte işlemler yapılması.

Yasaklı işlemlerden herhangi birini yapan veya bu işlemlere herhangi surette katılan veya destek sağlayan Kullanıcı bu sebeple FENUMİ’nın, diğer Kullanıcılar’ın ve ilgili diğer kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazminle yükümlüdür. Kullanıcı bu hallerde Sözleşme’den kaynaklı tüm haklarından yoksun kalacağı gibi Sözleşme’ye dayalı tüm yükümlülükleri aynı şekilde devam edecek; daha önce elde ettiği tüm hak ve menfaatleri derhal FENUMİ’ya iade edecektir. FENUMİ’nın üyelikten çıkarma hakkı ve sair hakları saklıdır. Yasak davranışlardan Türk Hukukuna aykırı ve/ veya suç oluşturan eylemeler hakkında tarafların dava ve şikâyet hakları saklıdır.

 

MADDE – SORUMLULUK

 

 1. Sitedeki İşlemlerden Kaynaklı Sorumluluk. Kullanıcı sadece hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcı’nın, Site üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk sadece kendisine aittir. Kullanıcı, FENUMİ’nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site  dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Site ’a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. FENUMİ, Kullanıcılar’ın Kurallar’a, Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 2. Kiralamadan Kaynaklı Sorumluluk. FENUMİ, Kullanıcılar tarafından sağlanan İçeriklerin, listelenen ürünlerin ve bunlara ilişkin bilgilerin doğruluğu, kalitesi, güvenirliği ve/veya Kullanıcılar’a sunulan kiralamaların ve İçeriklerin yasal olup olmadığı da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kiralamalara, ürünlere ve diğer Kullanıcılar’a ilişkin olarak Sözleşme’de belirtilenler dışında hiçbir garanti sağlamamakta ve/veya bu Sözleşme’de açıkça yer verilenler dışında hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Ürünün kiraya verilmesinden ve Kiracı’ya kullandırılmasından kaynaklı olan tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kiraya Veren’e; ürünün kullanımından kaynaklı tüm hukuki sorumluluk ise münhasıran Kiracı’ya aittir. Ancak bir yargı makamı veya idari makam tarafından FENUMİ’nin Site üzerindeki bir kiralama işlemiyle ilgili olarak her nam veya sıfatla olursa olsun bir idari kuruma, Kullanıcılara ve 3. kişilere karşı sorumlu tutulması halinde, FENUMİ’nin sorumluluğu uyuşmazlığın doğduğu kiralama işlemine ait Hizmet Bedel’inin 5(beş) katı tutarıyla sınırlı olacaktır. Bu halde de FENUMİ, bu sebeple ödeyeceği tüm tutarları ve uğrayacağı tüm zararları ilgili Kullanıcılar’a kusuru olup olmadıklarından bağımsız olarak rücu hakkına sahiptir.
 3.  Ürünün Temizlik Sorumluluğu. Site üzerinden kiralanan ürünlerin temizlik sorumluluğu kiralama süresi de dâhil olmak üzere münhasıran ürün maliki ve/veya Kiraya Veren’e ait olup hiçbir Sözleşme hükmü veya hiçbir uygulama bu sorumluluğun FENUMİ’ye ve/veya Kiracı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. İşleten sıfatı ürünün kiralama süresi boyunca da Kiraya Veren’e aittir.
 4.  Denetim ve Müdahale. FENUMİ, işbu Sözleşme’de Site üzerindeki işlemlere ilişkin tüm yetkileri saklı kalmak üzere, hiçbir şekilde Site üzerinden yapılan işlemleri izleme, denetleme, düzeltme ve/veya hatalı işlemleri durdurma ya da iptal etmekle sorumlu değildir. FENUMİ’nın bir işlem hakkında herhangi bir izleme, denetleme, düzeltme, durdurma veya iptal işlemi yapması ne söz konusu işlem ne de diğer işlemler yönünden böyle bir yükümlülük doğurmayacağı gibi FENUMİ’nın herhangi bir işlem yönünden böyle bir müdahalede bulunmaması da hiçbir şekilde bu hakkından vazgeçtiği yönünde yorumlanamaz. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü ve Kurallar FENUMİ için bu düzenlemede öngörülenin aksine bir yükümlülük doğurmaz, bu şekilde yorumlanamaz.
 5. Siteye Erişim. Kullanıcılar, kural olarak, Hizmetler’e Site üzerinden haftanın 7 günü 24 saat erişebilirler. Ancak FENUMİ müşteri danışma ve destek hizmetleri de dâhil tüm Hizmetler’i Site üzerinden duyurulan mesai saatleri içinde sunmaktadır. Ancak, FENUMİ, mücbir sebeplerin veya kontrolü dışında engelleyici başkaca sebeplerin ortaya çıkması, teknik arıza ve gerekliliklerin oluşması, bakım ve güncellemeler veya başkaca zorlayıcı sebeplerle Site ’ye erişimi ve Hizmetler’in verilmesini geçici olarak durdurma hakkına sahiptir. Bu hallerde FENUMİ Site ’ye erişimin sağlanması ve Hizmetler’in yeniden verilmeye sağlanması için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir. Bu hallerde Kullanıcılar, FENUMİ’den her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunamazlar, tamamlanamayan veya iptal edilen kiralamalar sebebiyle FENUMİ’yi sorumlu tutamazlar.
 6. İçeriklerin Engellenmesi/Kaldırılması. FENUMİ gerekli gördüğü hallerde Kullanıcılar tarafından Site ’ye yüklenen İçerikleri hiçbir ön bildirim yapmaksızın Site ’den kaldırma ve yüklenmek istenenlerinin Site ’ye yüklenmesini engelleme hakkına sahip olup FENUMİ’nin İçeriklerin Site ’da yayınlanması hususunda Kullanıcılara karşı hiçbir taahhüt veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Site ’nin işleticisi olan FENUMİ bu hususta mutlak bir takdir ve tasarruf yetkisine sahiptir.
 7.  Vergisel Sorumluluk. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin imzalanmasından ve Güvenli Ödeme Sistemi de dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere FENUMİ’nin sunduğu Hizmetler’den faydalanılarak gerçekleştirilen kiralamalardan veya bunlara bağlı her nevi işlemden kaynaklı gelir ve katma değer vergileri de dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden ve bunlara ilişkin işlemlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden münhasıran kendisi sorumludur. Sözleşme konusu işlemler çerçevesinde Kullanıcı’nın yerine getirmesi gereken vergisel yükümlülükler nedeniyle vergi idaresi tarafından FENUMİ aleyhine bir vergi tahakkuk etmesi ve bu vergi nedeniyle vergi zıyaı cezası veya diğer ceza ve Fer’i alacakların talep edilmesi halinde, ilgili Kullanıcı FENUMİ’yi tüm bunlardan tam kapsamlı şekilde muaf kılacaktır. Aksi halde FENUMİ katlanmış olduğu tüm bu ödemeleri ve bu kapsamda yaptığı tüm masrafları (yargılama giderleri, avukatlık ücretleri de dâhil) Kullanıcı’ya rücu edebilecek olup Kullanıcı işbu Sözleşmeyi imzalamakla, FENUMİ’ye karşı hiçbir itiraz ve dava hakkını kullanmaksızın söz konusu vergi ve cezalar ile Fer’i alacakları ödemeyi ve tüm bu tutarların kredi kartından tahsil edilmesini kabul ve taahhüt etmektedirler. Söz konusu taahhüt, FENUMİ’nin Kullanıcı adına vergi kanunları gereğince sorumlu sıfatıyla ödeyeceği vergiler için de geçerlidir.

MADDE – MÜCBİR SEBEP

 1.  Taraflardan herhangi biri, işbu Sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebeplerin ortaya çıkması nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu değildir. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargolar, hükümetin veya bir idari mercinin uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt ve esaslı yasal değişiklikler ile ortaya çıkacak salgın hastalıklar veya mevcut salgın hastalıkların yayılım ve/veya etkilerinin genişlemesi hali işbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep sayılır.

MADDE – FİKRİ HAKLAR

 1. "FENUMİ" logo ve markası, FENUMİ adına kayıtlı bir ticari marka/logo olup tüm kullanım hakları münhasıran FENUMİ’ye aittir. Kullanıcı, FENUMİ’nin önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya hiçbir amaçla kullanamaz. Site ’a ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, her nevi İçerik, FENUMİ Hizmetleri, FENUMİ Hizmetleri’ne ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen her nevi başkaca teknoloji veya İçerik FENUMİ’nin mülkiyetindedir.
 2. Bilgisayarına, mobil cihazına ya da diğer bir kullanım platformuna indirdikleri bir FENUMİ yazılımını kullanan Kullanıcı’ya, FENUMİ yazılımını uygun bir şekilde kullanmaları için; geri alınabilir, kişiye özel olmayan ve devredilemeyen bir lisans verilmektedir. Bu lisans verme işlemine, aksi Site üzerinden duyurulmadıkça, tüm güncellemeler, yükseltilmiş sürümler, yeni versiyonlar ile yedek yazılım da dâhildir. Kullanıcı yazılımı üçüncü şahıslara kiralayamaz, devredemez veya yazılım üzerinden Site ’nin işbu Sözleşme çerçevesinde kullanımından kaynaklı olanlar dışında herhangi bir surette ticari kazanç sağlayamaz.
 3. Kullanıcı FENUMİ yazılımını veya bundan türetilen herhangi bir kaynak kodunu değiştirmemeyi, çoğaltmamayı, uyarlamamayı, dağıtmamayı, görüntülememeyi, yayımlamamayı, tersine tasarım yapmamayı, tercüme etmemeyi, parçalarına ayırmamayı, kaynak koduna dönüştürmemeyi ya da herhangi başka bir şekilde kaynak kodu yaratmaya çalışmamayı kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı FENUMİ yazılımına ilişkin tüm hakların, unvan ve menfaatlerin münhasıran FENUMİ’ye ait olduğunu kabul ve beyan eder.
 4. Site ’a yüklenen resim, açıklama, yorum ve sair içerik üzerindeki tüm haklar münhasıran FENUMİ’ye ait olup Kullanıcılar ve sair üçüncü kişiler bunları başka mecralarda paylaşamaz, ticari olsun olmasın herhangi bir amaçla kullanamaz. Aksi halde her bir izinsiz kullanım için FENUMİ’ye …………..,-TL cezai şart ödemekle yükümlüdür.
 5. Kullanıcı, işbu Sözleşme, Ürün Kiralama Sözleşmesi ve Site üyeliği kapsamında akdedeceği hiçbir sözleşmenin hükümlerini, FENUMİ’nin izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı şekilde ticari bir amaçla kısmen veya tamamen kopyalamaz, dağıtamaz ve/veya kullanamaz. Aksi halde her bir izinsiz kullanım için FENUMİ’ye ………..,-TL cezai şart ödemekle yükümlüdür.

MADDE – SÜRE VE FESİH

 1.  Sözleşme, Kullanıcının Site üzerinden üyelik kayıt işlemlerini Madde 4 çerçevesinde tamamlanması ile Site ’nin Kullanıcı tarafından ilk kullanım anından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer ve Kullanıcı veya FENUMİ tarafından sonlandırmadıkça yürürlükte kalır. Kullanıcı üyeliğinin herhangi bir sebeple sonlandırması ile işbu Sözleşme başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden feshedilmiş sayılır.
 2.  FENUMİ veya Kullanıcı, dilediği zaman diğer tarafa bildirimde bulunmak suretiyle tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshedilebilir. Herhangi bir sebeple fesih halinde Kullanıcı’nın Site üyeliği de başkaca bildireme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Fesih, tarafların fesih anına kadar doğmuş hak ve yükümlülüklerinin ifasını etkilemez, önceki işlemlerden kaynaklı henüz tamamlanmış süreçler fesih anı sonrasında da Sözleşme hükümlerine uygun şekilde yürütülerek sonlandırılır.
 3. FENUMİ, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme, ürün Kiralama Sözleşmesi ve/veya Kurallar’ı ihlal etmesi halinde, işbu Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshetmek suretiyle Sözleşme’nin ihlali ve fesih sebebiyle uğradığı tüm doğrudan ve dolaylı, menfi ve/veya müspet tüm zarar ve ziyanların tazminini talep edebilir. Sözleşmenin diğer maddelerinden kaynaklı haklar saklıdır.

MADDE- SÖZLEŞME DEVRİ

 1.  İşbu Sözleşme veya Ürün Kiralama Sözleşmesi ya da söz konusu sözleşmelerde Kullanıcı için öngörülen olan hak ve yükümlülükler ile bunlara ilişkin talep ve dava hakları, FENUMİ’nin açık yazılı muvafakati alınmadan, herhangi bir şekilde ve sebeple, kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı şekilde temlik veya devredilemez, paylaştırılamaz ya da bölünemez.
 2. FENUMİ işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm anlaşma ve protokolleri, Kullanıcı’nın muvafakati olmaksızın ve hiçbir bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın dilediği üçüncü kişiye veya şirkete devredebilir.

 

MADDE- BİLDİRİMLER VE İLETİŞİM

 1.  Kullanıcı’ya veya yetkilendirdiği kişilere, işbu Sözleşme tahtında, Site ’nin kullanımı suretiyle, telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, e-posta, kısa mesaj vasıtalarıyla gerçekleştirilen veri, ses ve görüntülü içerikli her nevi bildirim, Kullanıcı’nın sistemde kayıtlı iletişim bilgi kullanılarak yapılabilecektir. Bu yollardan herhangi biriyle ve sistemle kayıtlı iletişim bilgileri kullanılarak yapılan bildirimler, her halükârda Kullanıcı’ya fiilen ulaşmış kabul edilecek ve hukuken geçerli bir bildirimin tüm sonuçlarını doğuracaktır. Aynı hüküm, Kullanıcı’nın MERNİS’de kayıtlı yerleşim adresine yapılacak bildirimler için de geçerlidir.
 2.  Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi Site üzerinden kabul ettiği aşamada kendisinin onayına sunulan ilgili şartları kabul etmekle birlikte ayrıca, kendisine FENUMİ ve iş ortakları tarafından sağlanan hizmetlerinin tanıtımıyla, pazarlanmasıyla ve kampanyalarla ilgili olarak ve kutlama ve temenni içerikli elektronik iletişimlerin yukarıda belirtilen şekillerde FENUMİ tarafından gönderilmesine de peşinen onay vermektedir. Söz konusu şartların kabul edilmemesi halinde Kullanıcı’ya belirten içerikteki bildirimler gönderilmez.
 3.  Kullanıcı e-posta, telefon numarası, adres veya başka iletişim bilgilerinin değişikliğini yazılı olarak bildirmediği veya sistemde kayıtlı diğer iletişim bilgilerini güncellemediği müddetçe, söz konusu iletişim bilgilerinin değişmiş olmasında dahi, Kullanıcı’nın sistemde kayıtlı e-posta adresine, telefon numarasına veya fiziksel posta adresinize yapılacak bildirimler, Kullanıcı’ya fiilen ulaşmasa dahi geçerli kabul edilecek ve hukuken geçerli bir bildirimin tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.
 4.  Kullanıcı, sistemde kayıtlı iletişim araçlarına ait kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliğinden ve Site ’a girişi için kendisine ve yetkilendirdiği kişilere verilen kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliğinden ve sisteme kayıtlı cep telefonu’na gelen SMS kodu ile siteye erişimden bizzat sorumludur. Bu iletişim araçları ile yapılan bildirim ve sistem girişleri ile Site üzerinde Kullanıcı’ya ait hesaptan yapılan tüm işlemler Kullanıcı tarafından yapılmış kabul edilir ve Kullanıcı’yı bağlar. Yetkisiz iletişim ve işlemlerin Kullanıcı dışında bir üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilmiş olması, bu yetkisiz kullanım FENUMİ’nin kusurundan kaynaklanmadıkça, bu sonucu değiştirmez.

 

MADDE – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİK

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi. Kullanıcı, Siteye üye olma aşamasında “Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme ve Onay Formu”nu onaylamakla, söz konusu formu detaylı bir şekilde okuduğunu ve 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğu haklar ve verdiği bu onayın sonuçları hakkında açık şekilde bilgi sahibi olduğunu; bu bilgilendirme ışığında serbest iradesiyle kendisine ait genel ve özel nitelikli kişisel verilerin, VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA kayıtlı merkezi ...... Mah. .... Sk. No: ... I..... İstanbul adresinde bulunan Hande Hicran Atila tarafından ilgili mevzuat ve işbu madde hükümleri çerçevesinde kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, düzeltilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, elde edilebilir hale getirilmesine ve Hizmetler’in verilmesi kapsamında kullanılması ve benzer şekillerde işlenmesine açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan etmektedir.
 2. Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni. Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin ve Site üzerindeki işlemlerle ilgili kayıtların muhafaza edilmesine ve işlenmesine ve Sitenin kullanıma ilişkin şartlar ile Kullanıcılar’ın bu çerçevedeki hakları, Site üzerinde yayınlanan ve zaman zaman FENUMİ tarafından güncellenebilen Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında Kullanıcı bilgisine sunulmakta olup FENUMİ ve Kullanıcılar söz konusu şartlara uymakla yükümlüdürler.
 3.  İletişimin İzlenmesi. Kullanıcı üye olmakla, FENUMİ’nin, Site aracılığıyla Kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi izleyebileceğini, kaydedebileceğini, işleyebileceğini, işbu Sözleşme kapsamındaki tüm işlemlerde bilgi kaynağı olarak kullanabileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları muhafaza edebileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde idari ve yargı makamlarına ve yasalarla bilgi verilmesi zorunlu kılınan sair kuruluşlarla paylaşabileceğini kabul etmektedir.

 

MADDE- DİĞER HÜKÜMLER

 1.  Mesafeli Ürün Kiralama / Satış Sözleşmesi. Kullanıcı, Site üzerinden kurulan Ürün Kiralama /Satış Sözleşmesi’ne konu kiralama/satış işlemlerinin, işbu Sözleşme’nin Ürün Kiralama/Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi tarihi itibariyle geçerli versiyonunun hükümlerine tabi olduğunu ve söz konusu konu kiralama işlemi yönünden işbu Sözleşme ile ile Ürün Kiralama/Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir bütün olarak kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme ile Ürün Kiralama Sözleşmesi hükümleri arasında herhangi bir tereddüt veya çelişki olması halinde veya Kullanıcı Sözleşmesinde hüküm bulunmayan hususlarda, ‘’Mesafeli kiralama/satış sözleşmesi hükümleri uygulanacak olup işbu sözleşmeler Kullanıcılar yönünden kesin ve bağlayıcıdır. Tüm bu sözleşmelere hüküm bulunamaması halinde Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar kanunun ürün kiralamaya ilişkin maddeleri uygulanacaktır.
 2. Kısmi Geçersizlik. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşme’nin ve Ürün Kiralama/Satış Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu durum Sözleşme’nin ve Ürün Kiralama/Satış Sözleşmesi’nin diğer hükümlerinin ve/veya söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilemez.
 3.  Delil Sözleşmesi. Kullanıcı işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda FENUMİ’nın kendi veri tabanında ve/veya sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, log ve IP kayıtlarının, telefon kayıtlarının, ticari defter ve kayıtlarının, her nevi bilgisayar kayıtlarının, FENUMİ tarafından gönderilen SMS ve e-postaların geçerli, bağlayıcı delil teşkil edeceğini kabul ederler.
 4. Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Sözleşme’den, Kurallar’dan veya Site ile ilgili tüm işlem ve uygulamalardan kaynaklı veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı her nevi hukuki uyuşmazlığın çözümünde, tarafların milliyetine bakılmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır. Söz konusu uyuşmazlıkların halli hususunda münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

İşbu Aydınlatma Metni, HANDE HİCRAN ATİLA (“VERİ SORUMLUSUFİRMA”) tarafından FİRMA’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin FİRMA tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.fenumi.com adresinde yer alan Firma Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde FİRMA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, FİRMA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, FİRMA tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, FİRMA‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve FİRMA‘in ve FİRMA‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, FİRMA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, FİRMA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, FİRMA tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, FİRMA‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve FİRMA‘in ve FİRMA‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde FİRMA’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle FİRMA’e iletmeniz durumunda talepleriniz FİRMAmiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
 • Hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
 • Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.


Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

 • Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için www.fenumi.com linkinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form ”u kullanabileceklerdir.
 • Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla ……………………………………………………………………../ İstanbul adresine iletilmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
 • FİRMA, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
 • Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi[1] üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
 • FİRMA, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

[1]

 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on