Menü

Ürün Kiralamaya İlişkin Ön Bilgilendirme Metni

1.KONU

İşbu Kiralama Sözleşmesi Ön Bilgi Forumu’nun konusu, KİRAYA VEREN' nın, SİPARİŞ VEREN/KİRACI' ya Kiralamasını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve Kiralama fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin Kiralama ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle KİRACI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, depozito, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

KİRAYA VEREN BİLGİLERİ

Ünvan:  {{satici_unvan}}
Adres:  {{satici_adres}}
Telefon:  {{satici_telefon}}
E-Mail:  {{satici_mail}}
Vergi No / TC No:  {{satici_tc}}

 

KİRACI BİLGİLERİ 

Teslim edilecek kişi : {{alici_adsoyad}}
Teslimat Adres: {{alici_kargo_adres}}
Telefon: {{alici_telefon}}
E-Mail: {{alici_mail}}
Vergi No / TC No: {{alici_tc}}

 

1.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / HİZMET BİLGİLERİ

 1. Sözleşme konusu ürün FENUMİ internet sitemizde yer alan Kiraya veren tarafından sergilenen …… nitelikte …… üründür. Bu kısım ürüne ilişkin bilgiler bu kısım her ürün için değişir. 
 2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar Kiralama fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil Kiralama fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 1. Sözleşme konusu ürün : ayrıt edici özellikleri yahut ilan no 
Kargo Tutarı {{kargo_fiyati}}
Ödeme Şekli ve Planı {{odeme_sekli}}
Teslimat Adresi {{alici_kargo_adresi}}
Fatura Adresi{{alici_kargo_adresi}}
Sipariş Tarihi{{tarih}}

 

 • Ödeme yöntemi olarak İYZİCO güvenli ödeme yöntemi kullanılmakta olduğundan ödeme ve kişisel veri güvenliği SSL ve 3D ödeme güvenlik sitemi sayesinde sağlanacaktır. Kredi kartı bilgileriniz KİRAYA VEREN tarafından hiçbir surette kaydedilmemektedir. Detaylı bilgi için sitemiz gizlilik politikası‘nı inceleyebilirsiniz.

   
 1. GENEL HÜKÜMLER
  1. KİRACI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, Kiralama fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
  2. Sözleşme konusu ürün sözleşmede belirlenen süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün KİRACI’nın sözleşmede bildirmiş olduğu mail adresine teslim edilir. Ürünün Kiracının adresine iletilmekle KİRAYA VEREN teslim edimini ifa etmiş olur ve teslim borcundan kurtulur. KİRAYA VEREN edimini ifa edemezse KİRACI ya tahsil ettiği ücretin tamamını iade edecektir. KİRACI ya yalnızca ödemiş olduğu ücret iade edilecektir. KİRACI faiz, kar kaybı vs. taleplerde bulunamaz.
  3. Sözleşme konusu ürün, KİRACI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden KİRAYA VEREN sorumlu tutulamaz.
  4. KİRAYA VEREN, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
  5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin KİRAYA VEREN iletişim adresine ulaştırılmış olması ve bedelinin Kiracı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, KİRAYA VEREN ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  6. Ürünün tesliminden sonra Kiracı’ya ait kredi kartının Kiracı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini KİRAYA VEREN namına ödememesi halinde, cayma hakkının kullanılamayacağı eğitim ve öğretim faaliyetlerinde (Bu ürünler İptal & İade Koşullarında ayrıca belirtilmektedir.) belirtilen ürün veya hizmet satın alması yapılmışsa, KİRACI bu bedelin geri ödenmesini talep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır. KİRACI alınan mal veya hizmet bedelinin KİRAYA VEREN tarafından, yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda, alacak olarak kaydedilmesini beyan eder. KİRACI Kart numarasının değişmesi, son kullanma tarihinin geçmesi, çalınması, kaybolması durumunda, gerekli yerlere yasal başvuru yapacağını, KİRAYA VEREN’nın bu durumla ilişkilendirilmeyeceğini kabul eder. Ayrıca KİRACI önceden vermiş olduğu ödeme tarihinde, ödemenin iptalinin istenmesi veya ödenmemesi gibi isteklerinden feragat ettiğini, sipariş vermesi suretiyle kabul ve taahhüt eder. KİRAYA VEREN gerek görülmesi durumunda KİRACI’ya ödemeyi internetten yaptığına ve iade etmeyeceğine dair Ödeme Formu doldurma ve onay isteme hakkını saklı tutar.
  7. KİRAYA VEREN mücbir sebepler iletişimin kesilmesi internete erişimin engellenmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu KİRACI’ya bildirmekle yükümlüdür.  Ürünün Eğitim içeriği olması sebebi ile KİRAYA VEREN ya ücret iadesi yapılamayacaktır. 
  8.  
 2. KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1.   Kiracı sıfatını haiz kullanıcı kiralama sözleşmesinin taraflar arasında oluşturulması esnasında peşinen kiralama bedeli, teminat (depozito) ve mesafeli sözleşmede belirtilen kiralamaya ilişkin ek hizmet bedellerini defaten ödemekle yükümlüdür. 
  2. Kiracı kiralama süresi zarfında ürünü ürünün niteliklerine uygun koşullarda kullanmayı ve kullanım esnasında gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. 
  3. Kullanıcı ürünü şahsi eşyalarına karşı gösterdiği özeni gösterecek ve ürünü kira süresinin bitiminde temiz, hasarsız ve eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür. Kiracının ürün iadesinde Kuru temizleme faturası FENUMİ tarafından belge olarak talep edilecektir. 
  4. KİRACI, kiraladığı ürün ve ürünün mahiyeti hakkında detaylı olarak bilgilendirildiğini ve satın aldığı ürün hakkında her türlü açıklamanın kendisine yapıldığını kabul ve beyan eder.
 3. DİĞER HUSUSLAR
  1. TEMERRÜD
   KİRACI’nın temerrüde düşmesi halinde, KİRACI borcun gecikmeli ifasından dolayı KİRAYA VERENnın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Ödemede herhangi bir gecikme durumunda yıllık yasal faiz uygulanacaktır. KİRAYA Vereninin temerrüdü durumunda Tüketici Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen seçimlik haklarını haiz olacaktır.
  2. YETKİLİ MERCİLER
   İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İSTANBUL Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
  3. YÜRÜTME
   Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütür.
  4. İPTAL & İADE KOŞULLARI
   Allen Carr üzerinden online olarak satın alacağınız ürün ile beraber yollayacağımız fatura, bu ürünler için ödemeyi ispatlayan belge niteliğindedir. Bu sebeple tarafımızca sizlere yollanacak olan faturaları lütfen özenle saklayınız.
  5. Cayma Hakkı 
   Türk Hukukunda Hizmet sunumuna ilişkin düzenlenen mesafeli sözleşmelerde, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlamak kaydı ile tüketicinin 14 gün içerisinde Cayma hakkı mevcuttur. Cayma hakkının Ancak cayma süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
  6. Cayma Bildirimi
   KİRACI yukarıda belirtilen sürede cayma hakkını kullandığına ilişkin cayma bildirimini KİRAYA VEREN‘nın aşağıda belirtilen iletişim adreslerine sözleşmenin oluşturulduğu tarihden itibaren 14 gün içerisinde, ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile KİRAYA VEREN’ya bildirmek zorundadır. Örnek Cayma Formuna internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 

 

Adres                : 

Telefon              : 

Eposta               :info@fenumi.com

 

 

"Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttırHizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar KİRAYA VEREN’ e aittir. KİRACI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle KİRAYA VEREN tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarları iptal edilir. 

 

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

KİRACI, FENUMİ tarafından önceden ilan olunmuş 14 günlük cayma süresinden önceki bir tarihte yapılacak kiralama teklifini kabul ederse Cayma hakkını kullanamaz.

Kiralama Hizmetleri ile ilgili olarak kayıt tarihiniz ile hizmetinin yerine getirileceği tarih arasında 14 günden az bir süre olması durumunda onayınız üzere hizmete hazır olan KİRAYA VEREN’ ya karşı Cayma hakkınız yoktur.  29188 sayılıMesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin Cayma hakkının istisnaları başlıklı 15/1-h maddesinde belirtilmiş olan   Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

 

 Cayma hakkının kullanılamayacağı başlıca haller

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve KİRAYA VEREN veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğElektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

I) Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 İ) Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallar, tek kullanımlık mallar, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen mallar ve her türlü eğitim-öğretim faaliyetleri için cayma hakkı kullanılamaz.

 

İptal – Değişiklik- İade- Devir Koşulları 

 1. Rezervasyon tarihine on dört (14) gün yahut daha fazla gün kala kiralama işleminin iptali halinde iptal Cayma hakkı kapsamında değerlendirilecektir. Kiralamanın iptali halinde kiracıdan herhangi bir ücret kesintisi yapılmadan iade edilecektir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde KİRAYA VEREN' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
 2. Rezervasyon tarihine her halükârda 14 günden az bir süre kalmış ise ve Kiracı Kullanıcı kiralamaya onay vermişse Yasal mevzuat gereği ‘’Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler’’ cayma hakkının istisnalarından olduğu için bu süre zarfında yapılan kiralama işlemlerinin iptalleri Cayma hakkı kapsamı dışındadır. Ve bu iptal ve iadelerde aşağıdaki oransal kesiniler uygulanacaktır. 
  1. 24 saat (1 gün) veya daha az bir süre önce iptal etmesi halinde kira bedelinin tamamı, 
  2. Rerezervasyon tarihine 1 ila 3 gün kala iptal ederse kira bedelinin %90'ını,
  3. Re rezervasyon tarihine 1 ila 3 gün kala iptal ederse kira bedelinin %50'sini, Kiracı'dan cayma cezası olarak tahsil edilerek FENUMİ'ya ödenir. Kira süresi başlangıcına 
  4. Rezervasyon tarihine 7 Gün’den daha fazla zaman varken yapılan iptallerde ve henüz kiralama talebinin gerçekleşmesinden 1 saat geçmiş iptallerde cayma cezası uygulanmaz. 
  5. Cayma cezasının uygulandığı yukarıdaki durumlarda tahsil edilen Hizmet Bedeli ve ek hizmetlere ilişkin ücretler hiçbir şartta Kiracı'ya iade edilemez. Kiracı’dan tahsil edilen cayma bedelleri, Sözleşme hükümlerini ihlal etmemiş olması ve işlemin iptalinde kusuru olmaması kaydıyla Kiraya Verne’e ödenir. İşbu prosedür Kullanıcı olan tüm üyeler arasında bağlayıcı nitelikte olup taraflarca aksinin kararlaştırılması mümkün değildir.
  6. İşbu maddede belirtilen istisnalar dışında her ne sebeple olursa olsun seminer tarihine 14 günden az kaldığı durumlarda KİRAYA VERENkendisine yöneltilen iptal, iade, değişiklik gibi taleplerle bağlı olmayacak ve KİRACI’ ya hiçbir nam altında ödeme yapılmayacaktır.
 3. Şikayet Ve İtiraz Merci 

KİRAYA VERENşikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 

 

4.Parasal Sınırlar

 1. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: 
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 7.550 TL ’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
 •  Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 7.550 TL ile 11.330 TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
 • Değeri 11.330-TL nin üzerinde olan uyuşmazlıklarda Tüketicinin yerleşim yeri Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılmaktadır. 

**Bu miktarlar her yıl enflasyona yeniden belirlenmektedir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır. 

KİRAYA VEREN  {{satici_unvan}}
KİRACI  {{alici_adsoyad}}
TARİH{{tarih}}